Rodens Dag: Dybere Rødder - kan vi udvide landbruget i dybden?

Kom til Rodens Dag, torsdag den 22. juni kl. 14 - 16.30. Kan afgrøder med dybe rødder hente næringsstoffer og vand i de dybere jordlag, hvis man vælger de rigtige sædskifter? Er der gevinster ved samdyrkning af dybt-rodede og kort-rodede afgrøder? Kan man øge kulstoflagringen i de dybe jordlag og dermed reducere landbruges klimaaftryk? Det kan du blive klogere på til Rodens Dag 22. juni.

2017.05.24 | Camilla Mathiesen

Date Thu 22 Jun
Time 14:00 16:30
Location Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup
Registration has closed

Flere i landbruget bliver opmærksomme på, at jorden ikke blot er til for at holde på planternes rødder, og at der er store muligheder for at forbedre plantevæksten, hvis man forbedrer røddernes vækst.

Man ved imidlertid meget lidt om, hvad der foregår under pløjelaget, hvordan rødderne vokser og udnytter jordens ressourcer i dybden. Projektet Deep Frontier arbejder på at hente viden om rodvækst i de dybe jordlag fra 1-5 meters dybde. Kan afgrøder med dybe rødder hente næringsstoffer og vand i de dybere jordlag, hvis man vælger de rigtige sædskifter? Er der gevinster ved samdyrkning af dybt-rodede og kort-rodede afgrøder? Kan man øge kulstoflagringen i de dybe jordlag og dermed reducere landbruges klimaaftryk?

Det kan du blive klogere på til Rodens Dag 22. juni, hvor vi fortæller om, hvad dyb rodvækst  kan få af betydning for fremtidens landbrug. Projektet Deep Frontier råder over unikke forskningsfaciliteter, der gør det muligt at studere rødder ned til 5 meters dybde. Faciliteterne omfatter 12 rodtårne, som hver er fire meter høje, hvor man allerede nu kan se fire meter lange rødder. Der er også 24 markparceller, hvor man via lange nedgravede rør, der er ført ind under hver forsøgsparcel, kan følge – og filme - røddernes udvikling på de forskellige afgrøder.

Afgrøderne, der studeres, er alt fra de gængse landbrugsplanter som vinterrug, vårbyg, lucerne og raps, over energiafgrøder som skålplante (Silphium) og hamp til planter, der bestemt ikke regnes til landbrugsafgrøder såsom kruset skræppe og gråbynke. Der køres forsøg med både samdyrkning og monokultur.

PROGRAM:

Kl. 14.00: Velkomst

Kl. 14.15: Tur rundt til projektfaciliteterne og i marken – med præsentationer undervejs

Kl. 15.30: Forfriskning og udstilling med de foreløbige resultater.

 Tid og sted:

Københavns Universitets forsøgsgård Højbakkegård, Højbakkegård Allé 30, 2630 Taastrup kl. 14 - 16.30

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendigt. TILMELD DIG HER.
Tilmelding senest mandag d. 19. juni

 Arrangører: ICROFS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet

 

 

Events